Arbetet under Stochampionatet 2015

2015-07-21

Istrums SK genomförde en imponerande insats vid årets Trippeltrav med Stochampionatet fred - söndag 17-19 juli.
Vi arbetar som publikvärdar med uppgift att se till att ingen alkohol införs på restaurantområdet. Det har genom åren vi har varit engagerade minskat alkoholbeslaget och under årets tävlingar beslagtogs mycket litet alkohol. Vi gör därmed en mycket viktig samhällsinsats och vi får mycket beröm och kan visa upp en mycket positiv bild av klubben.
Alla sektioner med Huvudstyrelsen i spetsen har deltagit på ett förtjänstfullt sätt och detta stärker också klubbkänslan på ett positivt sät.
ETT STORT TACK till alla som deltagit och förhoppningsvis återkommer nästa år.
Ersättningen till klubben fördelas mellan sektionerna efter antal arbetstimmar.
Sigvard
 
Komplettering med ett citat från vår kontaktperson på travbanan:
"Det är mycket tacksamt att samarbeta med den föreningen och värdefullt att ha sådana Publikvärdar"
 
Hemsida från Entos